ScanCoaching Performance Protocol

Het Performance ScanCoaching Protocol is bedoeld voor managers, ondernemers en overige professionals die hun performance gericht willen verbeteren in het kader van ‘inner balance, outer performance’.

“Performance” is het resultaat dat je bereikt, veelal het gevolg van je handelingen en gedrag, intern en extern. Deze worden gestuurd door je missie, identiteit, normen, waarden, overtuigingen en vaardigheden. Feit is echter dat meer dan 90% van deze processen worden gedomineerd door je onderbewustzijn. Er is een enorme winst in de uiteindelijke performance te boeken als onbewuste patronen en (belemmerende) automatische handelingen bewust worden gemaakt, beter passend bij je professionele werkomgeving en verantwoordelijkheden.

Dit is een proces dat start bij het blootleggen van de onderbewuste processen in je lichaam via ScanCoaching. Door het gebruik van de unieke en krachtige Psyray Professional zijn wij in staat om deze blauwdruk te maken, waarbij ook de essentie van de processen in je lichaam naar voren komt, dus ook die van belemmerende processen. Door deze “oorzaak van het probleem” aan te pakken in het coaching proces, zullen de belemmeringen in je lichaam verdwijnen. Hierdoor komt extra positieve energie vrij die je kunt besteden aan wat je wél wilt in plaats van wat je níet wilt.

Bij Performance ScanCoaching gaat het om een intern leerproces. Een leerproces dat je als cliënt zelf bepaalt, weliswaar in samenspraak met de ScanCoach en mogelijk de opdrachtgever, maar het doel is dat van jou zelf. De basis van Performance ScanCoaching is dat je door dynamische interactie wordt geholpen jezelf te transformeren – dit in tegenstelling tot eenrichtingsverkeer zoals instructies geven.

In Performance ScanCoaching willen we bereiken dat je in staat bent jezelf te observeren, verbeteren en te ontwikkelen. Je leert nieuwe vaardigheden aan die je in staat stellen nieuwe wegen in te slaan. Je zult meer daadkracht tonen, voelt je beter in balans met meer positieve energie, je zult een betere communicatie en scherpere visie hebben, effectiever kunnen aansturen, meer invloed hebben, etc.. Het laten coachen leidt ertoe dat je kan voldoen aan nog hogere objectieve maatstaven. Je kan jezelf blijvend corrigeren en derhalve continue betere prestaties leveren.

Kortom, Performance ScanCoaching zal je bestaande grenzen verleggen, je meer in je kracht laten komen en je resultaten structureel verbeteren.

 

Het Performance ScanCoaching protocol bestaat uit 5 sessies van elk 2 uur:

Sessie 1: Doelen stellen, in kaart brengen stressoren, huidige situatie
Sessie 2: Limbisch profiel en zelfsabotageprogramma’s
Sessie 3: Oorzaak-Gevolg en concrete stappen naar verandering
Sessie 4: Verdieping en vervolg Oorzaak-Gevolg
Sessie 5: Resultaatmeting, nieuwe input en afsluiting

Werkboek Performance ScanCoaching

Alle zakelijk protocollen worden begeleid door een werkboek voor de client. De 5 sessies kunnen hierin worden bijgehouden. De client schrijft hiermee zijn eigen rapportage. Ook zijn er uitgewerkte oefeningen die passen in het protocol en een uitleg van de ScanCoaching methodiek.