ScanCoaching Vitality Protocol

In de huidige markt maak je als gemotiveerde en vitale professional het verschil. Als succesvolle medewerker die het beter of anders doet. Met een gezonde dosis energie en drive. Die durft uit te blinken en boven het maaiveld durft uit te komen, zodat werkgevers weer kunnen bouwen en creatief kunnen ondernemen.

Maar de realiteit leert helaas dat in de huidige hectische tijd deze vitaliteit bij veel professionals onder druk staat. Klachten als moeheid, uitgeput zijn en stress lijken meer regel dan uitzondering. Volgens recente onderzoeken van Stanford University en The American Stress Institute zijn 90% van alle ziekten stress gerelateerd. Daarnaast is 40% van al het ziekteverzuim direct het gevolg van stress, wat ook in Nederland het geval is (bron: CBS).

Als professional in een organisatie krijg je per dag dan ook vele inkomende actie triggers te verwerken via persoonlijke boodschappen, e-mails, sms-en, briefpost, telefoon, fax, etc. Maar dat is nog niet alles, afhankelijk van je functie ook nog: klanten begeleiden, stukken schrijven, planningen maken, begrotingen, vakliteratuur bijhouden, acquisitie, vergadermarathons, beleidsnotities, targets halen… en nog veel meer.

Kortom: werken wordt steeds meer topsport. Dat is een fantastische uitdaging maar als professional moet je wel uitgerust zijn met de juiste (top) conditie om deze uitdagingen effectief aan te blijven gaan om het geen ‘tobsport’ te laten worden.

Het Vitality ScanCoaching protocol kan een krachtig antwoord betekenen om je vitaliteit en prestatievermogen als professional meetbaar én voelbaar op een optimaal niveau te brengen.Wat is Vitaliteit? Vitaliteit is levenskracht. Vitaal zijn betekent veerkrachtig en creatief omgaan met invloeden van buiten. Vitaliteit is een kwestie van beschikbare energie. Als energie rijkelijk en onbelemmerd aanwezig is, dan zal een optimale uitwisseling tussen lichaam en geest het resultaat zijn waardoor je optimaal kunt presteren in je werk. Dat is het doel van de Vitality ScanCoaching.

In de praktijk komt vitaal zijn erop neer dat je moet zorgen dat je fysieke, emotionele, mentale en spirituele ‘batterijen’ optimaal gevuld zijn. In de Vitality ScanCoaching is dat waar we aan werken.

Met de Psyray technologie zijn we in staat om in korte tijd een gedetailleerd beeld weer te geven van je huidige vitaliteit (en mogelijke stressbelasting) op alle orgaan niveaus, cellen en chromosomen. Op basis van deze scan maak je samen met je ScanCoach een door jou haalbaar geacht Vitaliteitsplan.

Op deze manier kunnen we helpen je vitaliteitsdoelstelling te realiseren zodat je ‘on top of it’ in je werk blijft.

 

De opbouw van het Vitality ScanCoaching protocol

Het Vitality ScanCoaching protocol bestaat uit 5 sessie van elk 2 uur:

Sessie 1: Doelen stellen, in kaart brengen stressoren, vitaliteitsbeeld.
Sessie 2: Korte termijn vitaliteitsverbetering.
Sessie 3: Lange termijn verbetering: je Persoonlijk Energie Plan (PEP!).
Sessie 4: Sabotagemechanismen overwinnen, energielekken dichten.
Sessie 5: Verdieping en afronding.

Werkboek Vitality ScanCoaching

Alle zakelijk protocollen worden begeleid door een werkboek voor de client. De 5 sessies kunnen hierin worden bijgehouden. De client schrijft hiermee zijn eigen rapportage. Ook zijn er uitgewerkte oefeningen die passen in het protocol en een uitleg van de ScanCoaching methodiek.