• Zit u in het MT en bent u op zoek naar de juiste oriëntatie om een vitale ontwikkeling te realiseren?
  • Bereid om tot dat doel een mogelijk confronterende ontdekkingsreis te ondernemen?
  • De beperkende overtuigingen wil ontdekken die in de organisatie en bij de mensen aanwezig zijn?
  • Lef heeft om vanuit zingeving en bestemming van uw organisatie te kijken naar de optimale beweging en daarmee aan de slag te gaan?

Een diepgaand op oude wijsheid gebaseerd perspectief biedende pressure-cooker sessie van een hele dag met het MT geeft uitzicht door inzicht. Dat is wat The Navigator biedt.

 

Wat het uw organisatie oplevert

Antwoorden verkrijgen op de vraag in welk proces het MT zit, wat de oorzaak daarvan is en welke invloed dat heeft op uw organisatie. Het zien van de groepsprocessen en interacties die tot een optimaler resultaat leiden. En tenslotte zicht krijgen op individuele thema’s die belemmerend werken en die doorwerken in de organisatie als geheel.
Deze drie informatiestromen worden door ons gesynthetiseerd en voor het collectief zichtbaar gemaakt. De deelnemers trekken daarbij hun eigen, maar divergerende conclusies, die vaak al dezelfde dag tot meer cohesie en een scherper zicht op het gezamenlijke doel leidt. In de verschillende stappen die gemaakt worden ontstaat bij de deelnemers ook inzicht in zienswijzen van anderen en hoe dat op de organisatie en de eigen opvatting zijn weerslag vindt.
Wij brengen de organisatie in beeld om tot eigen persoonlijke conclusies te komen. Uiteindelijk leidt dit proces tot het beantwoorden van vragen op collectief en individueel niveau en geeft het inzichten in wat er nodig is voor het behalen van de gewenste resultaten.
Een uiterst innovatieve en beproefde methode

The Navigator brengt een drietal op zich al bijzondere methoden samen, namelijk: Quantum Strategy Scan, Organisatie Opstellingen en ScanCoaching. Wij brengen de organisatie in beeld op het onderliggende sturende veld, zodat zichtbaar wordt wat zich onzichtbaar afspeelt. Dat doen we door bigdata te verzamelen op drie samenhangende niveaus: de organisatie als geheel, de groepsdynamiek en de afzonderlijke mensen van het MT.
De informatie die we middels de verschillende methoden verkrijgen, integreren wij tot één krachtig proces met een ongeëvenaarde zeggingskracht. En dat alles in één intensieve dag. Het proces is zowel revolutionair als complex. Je kunt dit alleen ervaren door het te ondergaan.

 

Wat het ons oplevert

Wij zijn ons ervan bewust in een tijd te leven waarin lang bestaande en succesvolle businessmodellen in de gevarenzone komen. Vaak is een duidelijke ombuiging nodig, maar naar welke richting is zo mogelijk nog vager dan de noodzaak. Zomaar wat doen is niet langer een optie.
Met The Navigator helpen wij organisaties en bedrijven zich wezenlijk te bezinnen op hun koers en brengen we de onderliggende meest bruikbare en praktische wegen in beeld. Op die manier dragen we bij aan de groeikracht van organisaties en bedrijven, en daarmee het hele maatschappelijke bestel. Dat geeft ons veel voldoening en is onze drijvende kracht.

 

Kom in actie

Als er in een organisatie alles naar wens verloopt, kunnen wij die alleen maar met een diepe buiging gelukwensen. Als dat niet het geval is en u kent leidinggevenden met vragen over zingeving, groei en bestaansrecht van hun team of organisatie, dan kunt u mogelijk de kring van gelukkigen vergroten door contact met ons op te nemen